257 314 354
Brožíkova 2
150 00 Praha 5
mapa zde

SVĚŘTE SVÉ NOHY
SKUTEČNÝM PROFESIONÁLŮM

Ortopedie – kontaktní místa vyšetření

Sídlo firmy:
Ortopedica s.r.o. nestátní zdravotnické zařízení
Brožíkova 2/278
150 00 Praha 5

IČO:61062421
DIČ:CZ61062421 MOS v Praze
Č.V.175119/97 odd. C, vl. 43168

 

Jednatel: MUDr. Martin Jeřábek
Telefon recepce: +420 257 314 354
Ordinace MUDr. Jeřábka: 257 217 194
Fax: +420 257 311 077
E-mail: info@ortopedica.cz

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)Osobní údaje našich pacientů jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a jeho prováděcími předpisy. Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení. Poskytování osobních údajů pacientem je požadavek vyplývající ze zákonů. Pacient má tedy povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po pacientovi požadovat. Neposkytnutí osobních údajů můžeznamenat neposkytnutí zdravotních služeb.

v Praze, dne 14.5.2018

 

Ortopedické ambulance a poradny

Praha

Ortopedica s.r.o.
Statické vyšetření a výroba
Po – Pá 8:00 hod – 16:00 hod
Praha 5. Brožíkova 2, tel. 257 314 354
!!! Nutné telefonické objednání !!!

Scanerové vyšetření na digitálním podobaroskopu
MUDr. Jeřábek Martin ortoped – Brožíkova 6.

Poliklinika Parník – Ortopedie
Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 902
Odborný asistent: Jana Mráčková, tel. 281 913 170

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu
Praha 3, Olšanská 7 – 130 00, tel: 222 582 214
Odborný asistent: Anna Čípová, tel: 777 001 211

Ortopedická ambulance
MUDr. Martin Dlouhý Praha 3, Milíčova 1, tel.: 222 782 531

Ortopedická ambulance
MUDr. Pavel Pokorný Praha 5, Žitavského 497, Zbraslav, tel: 608 771 934

Ortopedická ambulance
Poliklinika Kartouzská, Praha 5,
MUDr. Tomáš Mrvka, www.lecbanohy.cz
MUDr. Martina Čapková, tel. 723 156 285

Podologická poradna
Nina Nová Praha 9 – H.Počernice, Třebešovská 566, tel 603 75 6178

Střední Čechy

Ortopedická ambulance
Rakovník, Tyršova 737
Odborná asistentka Martina Tichaiová, tel: 604 582 864,

Ortopedická ambulance
Rakovník, Tyršova 737
Odborná asistentka: Vlasta Pištěková, tel: 607 514 262,

Ortopedická ambulance

Kladno, OrtoThom – Unhošťská 2533, Ortopedie – Vašíčkova 3081
Odborná asistentka Mgr. Dita Hollanderová, tel: 725 929 887

Ortopedická ambulance
Kladno, OrtoThom – Unhošťská 2533,
Odborný asistent Jan Heczko, tel: 608 633 403

Ortopedická ambulance
Kladno, OrtoThom – Unhošťská 2533,
Odborná asistentka Andrea Krčková, tel: 773 633 408

Ortopedická ambulance
Kralupy nad Vltavou
Odborná asistentka Dagmar Demešová, tel: 775 170 661

Nemocnice Slaný
Ortopedická ambulance, Slaný, Politických vězňů 517,
Odborný asistent: Jindřiška Horová, tel: 723 690 881

Zdravotnické potřeby
Slaný, Brožovského ulice, každá středa 15:30 -17:00 hod.
Odborný asistent: Martina Hroníková, tel: 605505114, 312521041 (prodejna)

Příbram
MUDr. Radek Myslivec, Čechovská 57
MUDr. Tomáš Mrvka, www.lecbanohy.cz

Benešov
ing. Vladimír Tomek, Šimonova 38, Železnice u Jičína, te. +420 603 460 424

Jižní Čechy

Poliklinika – Ortopedie

Sedlčany, Tyršova 161
Odborný asistent: Miloslava Mašková, tel: 318 427 503

Severní Morava

Léčebné a rehabilitační centrum

MUDr. Jindřich Sobotka

Englišova 526, tel: 553 760 531

 

Přerov, 

Odborný asistent: Marta Doležalová, tel: 736 503 622

Šternberk
Ortopedická ambulance MUDr. Dušan Rak                                          Odborný asistent: Pavla Zatloukalová , tel: +420 015 320 www.ortopedierak.cz

Frýdlant nad Ostravicí
Odborný asistent: Miroslav Murcko, tel: 776 258 352

Bohumín, Šunychalská 1159
Odborný asistent: Magda Tomčiaková, tel: 603 379 781

Jižní Morava

Ortopedická ambulance
Zlín, Potoky 5145
Odborný asistent: Marie Tomaníková, tel. +420 725 137 823
www.ortopediezlin.cz

Podologická poradna
Vsetín, Dům zdraví s.r.o.,                                                                                   ordinace MUDr. Marián Šepeľák,  Smetanova 1302
Odborný asistent: Marie Tomaníková, tel. +420 725 137 823