257 314 354
Brožíkova 2
150 00 Praha 5
mapa zde

SVĚŘTE SVÉ NOHY
SKUTEČNÝM PROFESIONÁLŮM

Anatomie nohy – co je to klenba nohy?

Anatomie nohy

Kostra nohy je uspořádána do dvou klenebních oblouků – podélného a příčného. Podélná klenba je dána vyšším vnitřním obloukem, který tvoří tři vnitřní paprsky s vrcholem v kosti loďkovité. Zevní klenba je nižší, méně rigidní, a je tvořena dvěma zevními paprsky a kostí krychlovou.

Příčná klenba je podmíněna tvarem a uspořádáním klínovitých kostí, dopředu klenutí ubývá a za normálních okolností leží hlavičky všech nártních kostí ve stejné rovině, takže v zatížení je hmotnost těla rozložena na všechny paprsky.

Udržení podélné a příčné klenby je závislé na třech činitelích:

  • kostní architektonice
  • ligamentózním (vazovém) systému nohy
  • svalech nohy

přičemž oba oblouky klenby jsou primárně tvořeny uspořádáním kostěných elementů kostry nohy a jejich zajištěním vazy, svaly mají druhotnou úlohu, i když důležitou, při udržování klenby během dynamického zatížení.